Privacyverklaring F&L methode® software en Taal in Blokjes software

18 januari 2023

De F&L methode® software en Taal in Blokjes software zijn diensten van F & L Methode B.V. te Leerdam (KvK-nummer: 30250993). Uw privacy is voor F & L Methode B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met informatie die we over u te weten komen bij de websites www.fenlsoftware.nl en www.tibsoftware.nl.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met F & L Methode B.V. (zie contactgegevens onderaan).

 

Een abonnement afsluiten

U kunt een betaald abonnement afsluiten, waarbij wij uw persoonsgegevens gebruiken om de betaling af te handelen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, factuuradres en ip-adres. Deze hebben wij nodig voor de uitvoering van het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot zeven jaar nadat u het abonnement opzegt. Voor het afsluiten van een betaald abonnement werken wij samen met onze betalingsprovider en met onze boekhoudingsprovider.

 

Uw account

Om onze software te gebruiken heeft u een account nodig. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw account aan te maken en het account te personaliseren. Wij maken op verschillende manieren een account aan:

  • U kunt zelf een account aanvragen, bijvoorbeeld door een abonnement af te sluiten.
  • Als u zich aanmeldt voor de workshop Taal in Blokjes (zie www.taalinblokjes.nl) krijgt u een proefaccount voor de Taal in Blokjes software.
  • Iemand kan een abonnement aanvragen en hierbij u als gebruiker aanmelden. Deze persoon vult hiervoor uw gegevens in in onze software en heeft hiervoor uw toestemming.
  • Ook kan een andere gebruiker een account voor u aanmaken in onze software als u een cliënt van deze gebruiker bent. Lees meer hierover verderop in deze privacyverklaring bij ‘Uw gegevens als cliënt van een F&L-behandelaar’ en ‘Uw gegevens als cliënt van een Taal in Blokjes-begeleider’.

Voor een account vragen wij om uw naam, e-mailadres en gebruikersnaam. Wij bewaren uw ip-adres en informatie over uw browser. Ook houden wij bij wat u gedaan heeft en wanneer. Deze gegevens gebruiken wij om onze producten en diensten te verbeteren en u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wij bewaren deze informatie zolang u een account heeft en tot maximaal twee jaar nadat uw account is stopgezet (maximaal vier jaar als u een cliënt bent van een F&L-behandelaar). Indien van toepassing, geven wij uw naam en factuurperiode door aan onze boekhoudingsprovider. Dit doen wij zodat de abonnementshouder een gespecificeerde factuur ontvangt.

 

Uw gegevens als cliënt van een F&L-behandelaar

Mogelijk bent u een cliënt van een gebruiker die u behandelt met onze F&L methode® software. Deze gebruiker noemen wij een F&L-behandelaar. De F&L-behandelaar voert uw gegevens in in de F&L methode® software. Dit zijn uw naw-gegevens en e-mailadres. Met deze gegevens maken wij een account voor u aan (zie ‘Uw account’ hierboven). Daarnaast kan de F&L-behandelaar de volgende gegevens invoeren: uw telefoonnummer, geboortedatum, informatie over de school en testresultaten. Ook kan de F&L-behandelaar andere gegevens over u invoeren, bijvoorbeeld in het behandel-logboek. Daarnaast kan de F&L-behandelaar inzien wat u gedaan heeft in onze software en wanneer. Deze gegevens helpen de F&L-behandelaar bij uw behandeling.

De F&L-behandelaar heeft voor het gebruiken van al deze gegevens vooraf uw toestemming nodig. Als u minderjarig bent, heeft de F&L-behandelaar vooraf toestemming nodig van uw ouders/verzorgers.

Soms komt u na een paar jaar opnieuw in behandeling of doet de behandelaar een follow-up. Daarom bewaren wij deze gegevens gedurende uw behandeling en tot maximaal twee jaar nadat de F&L-behandelaar heeft aangegeven dat de gegevens niet meer nodig zijn omdat bijvoorbeeld de behandeling is gestopt. Het kan zijn dat de F&L-behandelaar deze gegevens ook zelf bewaart en hiervoor een andere bewaartermijn hanteert.

 

Uw gegevens als cliënt van een Taal in Blokjes-begeleider

Mogelijk bent u een cliënt van een gebruiker die u begeleidt met onze Taal in Blokjes software. Deze gebruiker noemen wij een Taal in Blokjes-begeleider. De Taal in Blokjes-begeleider voert uw gegevens in in de Taal in Blokjes software. Dit zijn uw naam en e-mailadres. Met deze gegevens maken wij een account voor u aan (zie ‘Uw account’ hierboven). Ook kan de Taal in Blokjes-begeleider andere gegevens over u invoeren, bijvoorbeeld in een opmerkingen-vak. Daarnaast kan de Taal in Blokjes-begeleider inzien wat u gedaan heeft in onze software en wanneer. Deze gegevens helpen de Taal in Blokjes-begeleider bij uw begeleiding.

De Taal in Blokjes-begeleider heeft voor het gebruiken van al deze gegevens vooraf uw toestemming nodig. Als u minderjarig bent, heeft de Taal in Blokjes-begeleider vooraf toestemming nodig van uw ouders/verzorgers.

Wij bewaren deze informatie gedurende uw begeleiding en tot maximaal twee jaar nadat de Taal in Blokjes-begeleider heeft aangegeven dat de gegevens niet meer nodig zijn omdat bijvoorbeeld de begeleiding is gestopt. Het kan zijn dat de Taal in Blokjes-begeleider deze gegevens ook zelf bewaart en hiervoor een andere bewaartermijn hanteert.

 

Nieuwsbrief en contact opnemen

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Bij het afsluiten van een betaald abonnement op de software wordt uw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees voor de nieuwsbrief. U kunt contact met ons opnemen via e-mail en telefonisch.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, ip-adres, telefoonnummer en naw-gegevens. Deze gegevens gebruiken wij om onze producten en diensten te verbeteren en u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden. Wij bewaren deze informatie tot maximaal twee jaar na ons laatste contact.

 

Verstrekking van gegevens aan andere bedrijven of instellingen

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering of verbetering van onze dienstverlening of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

Cookies

Onze websites gebruiken cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze websites werken dan niet goed meer.

 

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen dan ook passende technische en organisatorische maatregelen om uw privacy te beschermen.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze software wijzigt, moeten wij soms ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, laat het ons weten. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

F & L Methode B.V.
Postadres: Generaal Pironstraat 12, 4141CP Leerdam (geen bezoekadres)
info@fenlsoftware.nl
0345 544 617